跳到内容
Søk

  Funksjonell
  sikkerhet

  Stadig flere enheter, maskiner, anlegg og systemer inneholder elektriske, elektroniske og/eller程序员bare elektroniske systemer og komponenter。Feil, også i delsystemer og komponenter, kan føre til farlige sitasjoner for mennesker, maskiner og miljø。Hvis disse systemene bidrar til product ktets sikkerhet er det nødvendig at de fungerer korrekt under alle omstendigheter (også ved eventuell svikt og forstyrrelser)。我是蛇人,我是蛇人,我是蛇人。

  Kontakt vart团队

  Mangel på funksjonell sikkerhet kan ha katastrofallale effekter。我的意大利是1976年的,我的意大利是1976年的,我的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利是1976年的意大利。Grunnsteinen为nye internasjonale标准的,标准的,标准的,标准的。

  萨3 direktivetsFormål er å forebygge storulykker der farlige kjemikaliv inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte。

  Gjenkjenne og minimere risiko

  Den raskt økende数字化和自动化på alle områder i livet muliggjør smarte hjem, smarte byer og tingenes internet (IoT)。På den annen side øker utfordringene med å holde tritt med standdisering, teknologi og vitenskap når det gjelder sikkerhet og pålitelighet。Funksjonell sikkerhet handler ikke lenger bare det tidspunktet et product hetkommer på markedet - snarere er Funksjonell sikkerhet (FuSa) i større grad en product duktegenskap som må tas i betraktning under hele livssyklusen til maskiner, anlegg, kjø rety og sikkerhetselementer。

  超过80%的av nyskapning baserer seg i dag på elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske delsystemer (E/E/PE) samt komponenter。De brukes på allle områder, som for eksempel:

  • Bilindustri, luftfart, jernbane, skipsart, maskineri,移动maskiner samt landbruksmaskiner og traktorrer
  • Alle typer maskiner innenfor industry - så vel som I forbrukersektoren
  • Små komponenter som reléer eller store industrianlegg
  Hvis disse E/E/PE-delsystemene skal bidra til produktsikkerhet må de fungere korrekt og pålitelig under alle omstendigheter。我在这里,我在这里,我在这里,我在这里。
  Med sikkerhet forstås en sitasjon hvor risikoen ikke er høyere enn边缘的risikoen og der边缘的risikoen er den ørste risikoen som forsatt er akseptabel。那是我的灵魂,我的灵魂,我的灵魂,我的灵魂,我的灵魂,我的灵魂。Dette avhenger av riktig funksjon av det sikkerhetsrelaterte systemet, sikkerhetsrelaterte systemer med annen teknologi og eksterne innretninger for risikoreduksjon。

  Et sikkerhetsrelatert system, sikkerhetsrelaterte system med annen teknologi eller eksterne innretninger bidrar til risikoreduksjon。


  Hva er de juridiske rammebetingelsene?

  Et product som skal samsvare med det siste innene for vitenskap og teknologi ogsom derfor må oppfle«nyeste vitenskapelig forvarlig kunnskap»er underlagt betydelg强krav til nødvendig sikkerhet enn Et product som«kun»skal match teknisk stand。我希望你能给我写信å我希望你能给我写信å我希望你能给我写信å

  法律形式手册(HdR);Handbuch der Rechtsformlichkeitikke上去en转到løsningens lønnsomhet。Følgelig spiller økonomiske aspekter, som en del avforholdsmessighetshensynetFra et juridisk ståsted, ikke(加长)noen rolen禁止在更远的地方。Dette har prioritet fremfor økonomiske/kommersielle hensyn。

  Juridiske rammebetingelser

  对于samsvar med produktansvarsdirektivet 85/374/EEC eller dets nasjonale implem入,produktansvarsloven - ProdHaftG。

  teknologi的Anerkjent regelverk

  I det europeiske regelverket for det indre marked samt I§4 ProdSG(产品安全法)henvises det til harmoniserte standard, hvor samsvar med disse utløser en såkalt“符合性推定”。

  Disse standard dene anses å være "generelt anerkjente teknologiregler"。Dessverre finnes det ingen forklaring på dette begrepet i lovstemmelsene。En definisjon finnes i法律格式手册(Handbuch der Rechtsförmlichtkeit) - kapittel 4.5.1 Rd. Nr. 255 - HdR:

  «Generelt anerkjente regler for teknologi er nedskrevne eller muntlig overleverte tekniske speifikasjoner for proesser, anlegg og driftsmetoder。我一直保持直到参与的人(eksperter, brukere, forbrukere og offentlig sektor) rådende奥帕特宁艾格纳seg为å oppnå det forhåndssatte juridiske målet奥帕特朗普哈尔赫夫特seg I praksis,埃勒索姆etter rådende奥帕特赫夫特kommer til å赫弗德seg I oskuelig fremtid

  teknisk kunnskap状态

  Den tekniske kunnskapen kreves av lovgivere i ulike lovbestemmelser med hensyn直到product ktegenskaper。

  埃克森佩尔:Maskindirektivet har implementert dette som en del av kravene till sikkerhet og helsevern。

  《法律形式手册》,HdR, kapittel 4.5.1 Rd. - Nr. 256

  “Teknisk kunnskapstilstand er utviklingsnivået for avanserte proesser, fasiliteter og driftsmåter, som, ifølge den rådende oppfatningen fra ledende eksperter, gjør at oppnåelsen av det lovbestemte målet ser ut til å være sikret。诗人,诗人,诗人,漂泊的诗人må ha blitt bevist i praksis eller - dersom dette ennå ikke er tilfelle - burde vært vellykket testet i drift om mulig.»

  vitenskapelig og teknisk kunnskap的状态

  我知道我的产品,我的产品,我的产品,我的产品,我的产品,我的产品。desverre er dette ikke definert i product tansvar directive !

  85/374/ ec -dokumentet gjør produsentens ansvar avhengig av om de har overholdt tilstanden til vitenskapelig og teknisk kunnskap ved å angi følgende artikkel 7:“Produsenten skal ikke være ansvarlig som fø llge av dette direktiveet dersom de beviser,(…)e) at tilstanden til vitenskapelig teknisk kunnskap på tidspunktet da de satte product ktet i omløp ikke var slik at det var mulig å oppage feilen.”

  法律形式手册;HdR - kapittel 4.5.1 rd - nr。257:
  “vitenskapelig teknisk kunnskap er utviklingstilstanden for de mest avanserte proessene, inretningene og driftsmetodene, som ifølge ledende eksperter innenfor vitenskap og teknologi, på grunnlag av den nyeste vitenskapelig forvarlige kunnskapen, anses som nødvendig med hensyn til det lovbestemte målet og oppnåelsen av dette målet får det til å fremstå som sikkert。”

  Hvilke standder må tas i betrtning ?

  Siden funksjonell sikkerhet spiller en rolle i s ært管理生产者og应用制造商,finnes det general forklaringer på tilnærmingen samt sk ært espifikke产品标准ser skreddersydde为espifikke fare潜能。

  • EUs maskinteknologidirektiv IEC 61800-5-2, IEC 62061, ISO 13849
  • 机器人技术EN 10218, ISO TS 15066, ISO13482个人护理机器人,
  • Laboratorieutstyr IEC 61010 - x
  • Prosessteknologi IEC 61511
  • Medisinsk utstyr EN60601-x
  • 家用电器,智能家居EN IEC 60335 / EN 60730 / IEC 62368-1
  • Jernbaneteknologi EN 5012 x
  61508 - serien av更加规范- som omhandler funksjonssikkerheten til sikkerhetsrelaterte elektriske/elektroniske/programmerbare elektroniske systemer av spesiell betydning。Et mål医学丹麦标准机构å muliggjøre utvikling av sikkerhetsrelaterte E/E/PE-systemer som det ikke forreligger product eller applikasjonsspifikke国际标准机构。

  Hvordan kan beplay 电脑登录Nemko støtte deg med funksjonssikkerhet?


  车间og opplæ戒指
  om funksjonssikkerhet

  PreCompliance服务
  我爱你,我爱你

  Moderasjon og评估
  票价分析,fastsettelse av nødvendige sikkerhetsmål(安全目标),sikkerhetsfunksjoner og nødvendig sikkerhetsintegritetsnivå (SIL-nivå)

  散文- og GAP-analyse

  测试og valideringAv sikkerhetsfunksjonene og sistnevntes sikkerhetsintegritetsnivåer

  Sertifisering
  Av product ktene og systemene dine

  informasjon
  Om status for standder og beslutninger,
  网络研讨会,nyhetsbrev osv。

  对于mer informasjon

  Kontakt vart团队
  Baidu
  map